Słuchaj, bo inaczej twój język uczyni cię głuchym

stare indiańskie przysłowie